Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

vitaminakuten
Vägrar ditt barn konsumera grönt?

Många barn vägrar konsumera grönt. Det går att göra något åt det genom att till exempel äta grönsaker själv, dela upp portioner samt forma grönsakerna i olika former. Tvång kan ge motsatt resultat, menar en expert.

Livsmedelsverket rekommenderar att ett barn konsumerar upp emot ett halvt kilo frukt per dag. Men i en stressad vardag kan det vara svårt att hinna med stökiga barn som vägrar det gröna på tallriken.

Folk med erfarenhet rekommenderar föräldrar att själva konsumera mycket grönt för att inspirera barn samt få det till en naturlig del av varje måldtid. Att tvinga och hota barn kan ge motsatt effekt.

- De hänvisar till forskning som gjorts på området som säger att barnet faktiskt äter mindre av det man vill att de ska äta, både på kort samt lång sikt.

Gör maten intressantare
I stället för att tvinga och muta säger hon att man kan prova att skära grönsakerna för att locka barnen.

– Träd av broccoli, pengar av gurkor eller kanske morotsstavar?

De tipsar också om att servera maten först, innan maten.

– De säger att chanserna ökar att barn äter det som finns om de är hungriga när de sätter sig vid bordet.

Mer än bara grönsaker
– Men det är viktigt att de vuxna vet att det finns näring i mycket, det är inte endast genom grönsaker som barnet får i sig vitaminer.

Pressa inte för myckte med maten, det är inte den enda källan till näring.

– Äta grönt ska vara både roligt samt gott, det blir det inte med tvång.
vitaminakuten
4516 4d9b 390
vitaminakuten
Mitt första inlägg!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl